Menu Zavřeno

Realizovaný projekt:

CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019737

OP PIK - NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Projekt OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Projekt se zaměřuje na oblast elektromobility silničních vozidel. V rámci projektu dojde
k nákupu jednoho elektromobilu, který nahradí jedno doposud používané vozidlo se spalovacím motorem. Vladimír Koudela podniká v oblasti maloobchodu s drogistickým zbožím, kdy nový elektromobil bude sloužit jednak k manažerským činnostem vedoucím ke zvyšování obratu a zisku, dále pak k převozu zboží drogerie. Realizace tohoto projektu přispěla k dalšímu rozvoji v pořizování ekologičtějších a k životnímu prostředí šetrnějších dopravních prostředků.

Projekt s názvem: Pořízení elektromobilu pro podnikatele Vladimíra Koudelu

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Název programu podpory: Výzva V. Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

Název projektu: Pořízení elektromobilu pro podnikatele Vladimíra Koudelu

Jméno žadatele: Vladimír Koudela

Termín realizace: 6. 1. 2020 – 28. 5. 2021

Způsobilé výdaje: 1 053 719 Kč

Dotace: 316 116 Kč

Popis projektu:

Záměrem projektu bylo pořízení jednoho elektromobilu, který nahradí doposud používané vozidlo se spalovacím motorem. Elektromobil bude primárně využíván k pracovním cestám spojeným s rozvozem drogistického zboží a k manažerským činnostem vedoucím ke zvyšování obratu a zisku podniku.

Závěry a výsledky: 

Z výsledků konaného výběrového řízení na dodavatele došlo k pořízení: 

a) jednoho bateriového elektrického vozidla v kategorii užitkový vůz – konkrétně vozidla značky TESLA (model 3 Standard Range)